בשעה שמשבר בקנה מידה היסטורי פוקד את שכנינו שמעבר להרים, אנו אזרחי ישראל חייבים להתעלות מעל לכל שיקול פוליטי או דיפלומטי ולהושיט יד תומכת לשכננו, העם הלבנוני.

כאשר הארץ בוערת, וצרכים בסיסיים כמו אוכל, ביגוד וטיפול רפואי כמעט אינם בנמצא, אין מקום לפוליטיקה ואינטרסים צרים – אין אבחנה בין גזע, דת, מין ולאום! 
כולנו בני אדם.
עשרות מתים, אלפי פצועים והמוני אנשים שנותרו בלי בית.

הצטרפו אלינו עכשיו לסיוע מציל חיים לקורבנות בלבנון ולמען תרופות ומזון לאזרחי לבנון. 

בשעה שמשבר בקנה מידה היסטורי פוקד את שכנינו שמעבר להרים, אנו אזרחי ישראל חייבים להתעלות מעל לכל שיקול פוליטי או דיפלומטי ולהושיט יד תומכת לשכננו, העם הלבנוני.

כאשר הארץ בוערת, וצרכים בסיסיים כמו אוכל, ביגוד וטיפול רפואי כמעט אינם בנמצא, אין מקום לפוליטיקה ואינטרסים צרים – אין אבחנה בין גזע, דת, מין ולאום! 
כולנו בני אדם.
עשרות מתים, אלפי פצועים והמוני אנשים שנותרו בלי בית.
הצטרפו אלינו עכשיו לסיוע מציל חיים לקורבנות בלבנון ולמען תרופות ומזון לאזרחי לבנון.